Natuurbeheer

Er is een grote biodiversiteit op onze boerderij, zo staat er om de boerderij heen een mooie singel van knotwilgen en van verschillende bomen en struiken waar de vogels en insecten dankbaar gebruik van maken. Door de diversiteit aan beplanting biedt de boerderij een veilige schuilplaats aan vele diersoorten. o.a. bonte specht en zwaluw behoren dan ook tot onze vaste bezoekers.

Natuurvriendelijke oevers en poel
Op een verder gelegen perceel is een poel gerealiseerd. Elke keer verbazen we ons weer over de grote variatie aan water en oeverplanten en aan de vele insecten soorten die hier te vinden zijn.

Op dit zelfde perceel is ook een natuurvriendelijke oever te vinden. Dat is een natuurlijk ingerichte oever met ondiep water. Hierin groeien en bloeien  verschillende soorten waterplanten, ook zijn er veel insecten te vinden.

In 2016 heeft boer Herbert de cursus tot professioneel  natuurbeheer met succes afgerond. Dit is een 3 jarige cursus waar alle facetten van natuurbeheer  en ondernemerschap aan de orde komen. Bekijk het certificaat.

Sinds 2017 produceren wij onze eigen zonnestroom. Hiervoor zijn bijna 300 zonnepanelen op de stal geplaatst waardoor er voldoende geproduceerd wordt om onze boerderij volledig energie neutraal te maken.

© 2017 - Boerderij Schuttershof | Privacyverklaring